DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarımız,

Ülkemizde hem Kardiyoloji hem de diğer tıbbi branşlarda, klinik araştırmalarda yöntem bilim, medikal istatistik, proje yazma ve başvuru, makale yazma ve makale yorumlama ile ilgili önemli eksikliklerin olduğu bir gerçektir. Bu eksiklikleri, bir nebzede olsa giderebilmek amacıyla 2018 yılında TKD Yönetim Kurulu kararı ile TKD Klinik Çalışmalar Uygulama ve Eğitim Proje Grubu kuruldu.

Proje grubumuzun temel amacı meslektaşlarımızın klinik araştırma becerilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla ortak bir platform oluşturup klinik çalışmalara tüm üyelerimizin katılmasını kolaylaştırma ve klinik araştırma eğitim toplantıları ilk hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Tüm üyelerimizle halen devam eden projelerimiz mevcut olup, ortak bir bilimsel dil oluşturma ve klinik araştırmalarımızın kalitesini artırmak amacıyla toplantı programlarımız devam etmektedir. 2020 yılının ilk TKD toplantısı olacak olan "TKD Klinik Çalışmalar Uygulama ve Eğitim Proje Grubu Toplantısı (STATISTANBUL 2020)", ayrıca ülkemizde şu ana kadar yapılan en kapsamlı klinik araştırmalar toplantısı olmaya da adaydır. Toplantıda ele alınacak konuların kapsamlı değerlendirmeleri alanlarında uzman klinisyen, klinik araştırmacı, biyoistatistikçi ve epidemiyologlar ile ayrıca yurtdışından katılan klinik araştırmacı ve biyoistatistikçi misafirlerimiz tarafından yapılacaktır.

Hepinizi TKD Klinik Çalışmalar Uygulama ve Eğitim Grubu Toplantısı'na (STATISTANBUL 2020) bekliyoruz.

Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı
Prof Dr. İbrahim Halil Tanboğa
TKD Klinik Çalışmalar Uygulama ve Eğitim Proje Grubu Başkanı
Copyright © TKD Klinik Çalışmalar Uygulama ve Eğitim Proje Grubu Toplantısı. Tüm Hakları Saklıdır.