BİLİMSEL PROGRAM
08:30 ~ 08:40
Açılış  
08:40 ~ 08:50
TKD Klinik Çalışmalar Proje Grubu
 
08:50 ~ 09:00
KAHVE MOLASI  
09:00 ~ 10:30
Yöntem üzerine konuşma: Gözlemsel çalışmalardan randomize denemelere
Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Mehmet Özkan
09:00 ~ 09:15
Gözlemsel çalışmalar (olgu kontrol, kesitsel, kohort) Konuşmacı: Selim Topcu
09:15 ~ 09:30
Randomize klinik denemeler: Karşılaştırmalı ilaç/cihaz/girişim etkinliği
Konuşmacı: Hamdi Akan
09:30 ~ 09:40
Non-inferiorite : Nasıl yorumlanmalı?
Konuşmacı: Uğur Önseltürk
09:40 ~ 09:50
Randomize kayıt çalışmaları ve pragmatik klinik denemeler
Konuşmacı: Uğur Önseltürk
09:50 ~ 10:00
Örneklem hacmi ve güç
Konuşmacı: Göksel Çinier
10:00 ~ 10:10
Yeni çalışma dizaynları : Grup sequential tasarımdan adaptif tasarıma
Konuşmacı: Hamdi Akan
10:10 ~ 10:20
CEC ve DSMB komiteleri : Nasıl çalışır? Nasıl çalışmalı?
Konuşmacı: Harun Kundi
10:20 ~ 10:30
Körlük ve randomizasyon Konuşmacı: Meral Kayıkçıoğlu
10:30 ~ 10:45
KAHVE MOLASI  
10:45 ~ 11:15 Büyük çalışmalar büyüteç altında
Oturum Başkanları: Hakkı Tankut Akay, Mehmet Ali Özatik, Sami Özgül
Panelistler: Adil Polat, Kürşat Bozkurt, Rüçhan Akar, Şahin Şenay, Mehmet Ertürk, Telat Keleş
Konuşmacı: Emrah Uğuz
11:15 ~ 12:35
Klinik araştırmalarda zorluklar ve çözümler
Oturum Başkanları: Muzaffer Değertekin, Ertuğrul Okuyan
11:15 ~ 11:25
Hangi analiz yöntemi: ITT?, mITT, PP?, IV?
Konuşmacı: Çağlar Emre Çağlayan
11:25 ~ 11:35
Sonlanım noktaları nasıl belirlenmeli?
Konuşmacı: Vecih Oduncu
11:35 ~ 11:45
Sonlanım noktaları nasıl yorumlanmalı?
Konuşmacı: Ali Karagöz
11:45 ~ 11:55
Ara analizler ve çalışmayı erken durdurma
Konuşmacı: Sabahattin Gündüz
11:55 ~ 12:05
Multiplicity problemi: Bonferroniden hiyerarşik testlere
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
12:05 ~ 12:15
Regression to the mean, plasebo etkisi ve SHAM kontrollü çalışmalar
Konuşmacı: Taylan Akgün
12:15 ~ 12:25
Subgrup analizleri ve tedavi etkisinde heterojenite
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
12:25 ~ 12:35
Randomize denemelerde co-variate adjustment?
Konuşmacı: Vecih Oduncu
12:35 ~ 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ  
13:30 ~ 14:00
Büyük çalışmalar büyüteç altında - ISAR REACT
Oturum Başkanları: Ertan Ural, Aylin Yıldırır
Panelistler: Ahmet Göktuğ Ertem, Ahmet Kaya, Ender Örnek, Bernas Altıntaş, Mehmet Ballı
Konuşmacı: Can Yücel Karabay
14:00 ~ 14:45
Oturum Oturum Başkanları: Lale Tokgözoğlu, Zeki Öngen
14:00 ~ 14:15
Precision medicine
Konuşmacı: Cihangir Kaymaz
14:15 ~ 14:30
Büyük veri, yapay zeka ve makine öğrenmesi
Konuşmacı: Ahmet İlker Tekkeşin
14:30 ~ 14:45
Maliyet etkinlik analizi
Konuşmacı: Yücel Balbay
14:45 ~ 15:30
Klinik araştırmalarda karşılanmayı bekleyen ihtiyaç: Farklı bakış açılarını önceliklerde buluşturma
Oturum Başkanları: Cevat Kırma, Vedat Aytekin
14:45 ~ 15:00
Klinisyen gözüyle
Konuşmacı: Mehmet Birhan Yılmaz
15:00 ~ 15:15
Endüstri gözüyle
Konuşmacı: Egemen Özbilgili
15:15 ~ 15:30
   
15:30 ~ 15:40
KAHVE MOLASI  
15:40 ~ 16:30
Büyük çalışmalar büyüteç altında - CABANA
Oturum Başkanları: Dursun Aras, Bülent Görenek
Panelistler: Erkan Baysal, Serdar Bozyel , Özcan Özeke, Tolga Aksu , Alper Kepez
Konuşmacı: Taylan Akgün
16:10 ~ 16:40
Meta-analiz : Anlama ve yorumlama
Oturum Başkanları: Saide Aytekin, Yüksel Altuntaş
16:10 ~ 16:25
Geleneksel meta-analizler
Konuşmacı: Güliz Erdem
16:25 ~ 16:40
Network meta-analizler
Konuşmacı: Can Yücel Karabay
16:40 ~ 17:25
Bilimsel makale serüveni
Oturum Başkanları: Mustafa Sağlam, Ayça Boyacı
16:40 ~ 16:55
Bilimsel makale nasıl yazılır : Data toplamadan dergiye göndermeye kadar
Konuşmacı: Barış Güngör
16:55 ~ 17:25
Editör nasıl kabul eder veya nasıl ret eder
Konuşmacı: Bilgin Timuralp
17:25 ~ 18:00
Büyük çalışmalar büyüteç altında
Oturum Başkanları: Mustafa Tuncer, Mehmet Akbulut
Panelistler: Tayyar Gökdeniz, Mehmet Ballı , Erdem Türkyılmaz, Güliz Erdem, Erkan Baysal
Konuşmacı: Uğur Canpolat
28 Şubat 2020, Cuma
Oturum Başkanı Oturum Saati Oturum Adı Bildiri Numarası Oturum Başlığı Yazar
Enbiya Aksakal 11:00 ~ 11:40 Sözlü Bildiri Oturumu 1 SS-01 Effect of Fenofibrate Treatment On Aortic Stiffness in Pure Hypertriglycidemia Patients Süleyman Çağan Efe, Semi Öztürk, Ahmet Seyfettin Gürbüz, Emrah Acar, Mehmet Fatih Yılmaz, Sedat Kalkan, Cevat Kırma, İbrahim Akın İzgi
SS-02 Sarkoidoz hastalarında total kalsiyum skoru ve epikardiyal yağ dokusu kalınlığının değerlendirilmesi Mehmet Sait Altıntaş, Emine Altuntaş
SS-03 Akut pulmoner emboli hastalarında interatriyal bloğun tanısal değeri Muhammed Süleymanoğlu, Mahmut Yesin, Cengiz Burak
SS-04 The relationship between unilateral breastfeeding and breast cancer Derya Deniz Altıntaş
SS-05 Significance of Beck Depression Test in Patients with Vasovagal Syncope Hasan Ali Barman
 
Gökhan Kahveci 11:40 ~ 12:20 Sözlü Bildiri Oturumu 2 SS-06 Anlamlı Darlık Yapmayan Koroner Arterlerde Koroner Dominansinin Prognostik Önemi Adem Atıcı
SS-07 Eritrosit Dağılım Genişliğinin Dirençli ve Kontrollü Hipertansiyonda Değerlendirilmesi Murat Cap, Önder Bilge
SS-08 İki farklı tipte Biolimus Salınımlı stent platformunun karşılaştırılması: 3 yıllık klinik takip Veysel Özgür Barış, Demet Menekşe Gerede, Çağdaş Özdöl, Çetin Erol, Eralp Tutar
SS-09 Heart rate variability and grade 2 retinopathy in resistant hypertension Şahbender Koç
SS-10 Esansiyel tremorlu hastalarda kalp hızı toparlanma indeksinin değerlendirilmesi Emine Altuntaş, Şebnem Karaçay Özkalaycı, Bilal Çuğlan
 
İbrahim Halil Kurt 14:00 ~ 14:50 Sözlü Bildiri Oturumu 3 SS-11 Artmış plazma glikoz düzeyi akut sistolik kalp yetmezliği hastalarında hastane içi mortalitenin bağımsız öngörücüsüdür Tufan Çınar, Mert İlker Hayıroğlu, Vedat Çiçek, Veysel Ozan Tanık, Ahmet Lütfullah Orhan
SS-12 Perkütan Koroner Girişimler Sırasında oluşan İatrojenik Tip A Aort Dieksiyonu: Tedavi, Görüntüleme ve Klinik sonuçlar Tek merkezli Deneyim Veysel Özgür Bariş, Serkan Asil, Özkan Eravcı, Hatice Taşkan, Murat Çelik
SS-13 Axillary Venous Tenting in Patients With Underwent Permanent Pacemaker Implantations Mehmet Ballı, Fatma Köksal, Fazilet Ertürk Sağ, Mahmut Yılmaz, Nihat Söylemez
SS-14 Esansiyel tremor hastalarında kalp hızı toparlanma indeksinin değerlendirilmesi Emine Altuntaş, Şebnem Karaçay Özkalaycı, Bilal Çuğlan
SS-15 Akut pulmoner embolide erken dönem mortaliteyi öngörebilecek biyokimyasal parametrelerin araştırılması Gülay Gök
SS-16 Atrial Septal Defekt Hastalarında Kardiyopulmoner Egzersiz Testi ve Ekokardiyografik Verilerin İlişkisi Hicaz Zencirkıran Ağuş
 
Hakkı Şimşek 14:50 ~ 15:30 Sözlü Bildiri Oturumu 4

SS-17

Obstrüktif Olmayan Koroner Arter Hastalığı ile seyreden Miyokard İnfarktüsü (MINOCA) Tek Merkez Deneyimi Veysel Özgür Barış, Serkan Asil, Özkan Eravcı, Hatice Taşkan, Murat Çelik, Cem Barçın
SS-18 ST segment yükselmeli miyokard enfarktüsü hastalarında sistemik immün-inflamasyon indeksi ile rezidüel Syntax skoru ilişkisi Serkan Kahraman
SS-19 Evaluation of Serum Uric Acid Level in Patients with Non-Critical Coronary Artery Disease Mehmet İnanır
SS-20 Rölatif el kavrama gücü indeksi ile sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu arasındaki ilişki Arif Oğuzhan Çimen, Derya Öztürk, Atila Bitigen
SS-21 Akut pulmoner emboli hastalarında D vitamini değerlerinin hastane içi mortaliteyi öngörme değeri Veysel Ozan Tanık, Tufan Çınar, Barış Şimşek
08:00 ~ 09:20
Temel istatistik: A'dan Z'ye Oturum Başkanları: Dilek Ural, Engin Bozkurt
08:00 ~ 08:15
Temel istatistik ve kavramlar: İstatistik, örneklem, parametre, değişken
Konuşmacı: Cem Barçın
08:15 ~ 08:30
Tahmin, hipotez testleri ve prediksiyon
Konuşmacı: Cem Barçın
08:30 ~ 08:40
Klinik önem veya istatiksel önem
Konuşmacı: Semi Öztürk
08:40 ~ 08:50
Replikasyon krizi, p değeri ve p-hacking
Konuşmacı: Semi Öztürk
08:50 ~ 09:00
Tanısal test ölçütleri: Sensitivite, spesifite ve ROC analizi
Konuşmacı: Mustafa Kılıçkap
09:00 ~ 09:10
Dikotomizasyon ve responder analizi: Bir data katliamı!
Konuşmacı: Bernas Altıntaş
09:10 ~ 09:20
Klasifikasyon, prediksiyon ve optimal karar verme
 
09:20 ~ 09:30
KAHVE MOLASI  
09:30 ~ 10:00
Büyük çalışmalar büyüteç altında - PARAGON HF
Oturum Başkanları: Yüksel Çavuşoğlu, Bahri Akdeniz
Panelistler: Omaç Tüfekçioğlu, Umut Kocabaş, Hüseyin Ayhan , Uğur Önseltürk, Emre Çağlayan
Konuşmacı: Birhan Yılmaz
10:00 ~ 11:00
Biyoistatistikçi prespektifi: Ölçüm hatalarından tahmin modellerine
Oturum Başkanları: Ahmet Dirican, Sıddık Keskin
10:00 ~ 10:30
Klinik çalışmalarda ölçüm hataları
Konuşmacı: Maarten van Smeden
10:30 ~ 11:00
Klinik tahmin modelleri
Konuşmacı: Ben Van Calster
11:00 ~ 11:10
KAHVE MOLASI  
11:10 ~ 11:40
Büyük çalışmalar büyüteç altında
Konuşmacı: Türkiye Acil Tıp Derneği
Oturum Başkanı: Süleyman Türedi
Panelistler: Orhan Çınar, Haldun Akoğlu, Nurettin Özgür Doğan
Konuşmacı: Ersin Aksay
11:40 ~ 12:10
Bayesian istatistik
Oturum Başkanları: Nural Bekiroğlu , Bülent Mutlu
11:40 ~ 12:10
Örneklerle klinik çalışmaların bayesian analizi
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
12:10 ~ 13:00
ÖĞLE YEMEĞİ  
13:00 ~ 13:55
A'dan Z'ye regresyon modelleme
Oturum Başkanları: Ahmet Dirican, Sıddık Keskin
13:00 ~ 13:20
Regresyon modelleme stratejileri: Lineer modelden Cox'a - değişken seçimi, model oluşturma ve analiz
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
13:20 ~ 13:35
Sağkalım analizleri - genel yaklaşım
Konuşmacı: Kamber Kaşalı
13:35 ~ 13:45
Sağkalım analizleri - özel konular: Tekrarlayan olaylar ve yarışan riskler
Konuşmacı: Ali Karagöz
13:45 ~ 13:55
Sağkalım analizleri - özel konular: Hazard oranı ve Ötesi
 
13:55 ~ 14:05
KAHVE MOLASI  
14:05 ~ 14:35
Büyük çalışmalar büyüteç altında - EXCEL/NOBLE/ISCHEMIA
Konuşmacı: Biyoistatistik Grubu adına
Nural Bekiroğlu
14:35 ~ 15:35
Biyoistatistik: Zorlu ve özel analizler
Oturum Başkanları: Serdar Sevimli, Nihal özdemir
14:35 ~ 14:50
Propensity skor yöntemleri: Avantaj ve dezavantajları
Konuşmacı: Mustafa Kılıçkap
14:50 ~ 15:05
Longitudinal/tekrarlayan ölçümlerde analizler ve yorumlama
Konuşmacı: Yavuz Karabağ
15:05 ~ 15:20
Uyum analizleri: Nasıl yapılmalı ve nasıl yorumlanmalı?
Konuşmacı: Hakan Taşolar
15:20 ~ 15:35
Missing data: İhmal mi edelim? İmpute mi edelim?
Konuşmacı: Selim Topcu
15:35 ~ 15:45
KAHVE MOLASI  
15:45 ~ 16:15
Büyük çalışmalar büyüteç altında
Oturum Başkanları: Göksel Çinier, Özlem Yıldırımtürk
Panelistler: Hazar Horbalıoğlu , Mustafa Yenerçağ, Fatih Kahraman,Hüseyin Durak, Ümit Yaşar Sinan
Konuşmacı: Erhan Tenekecioğlu
16:15 ~ 17:30
Örnekler eşliğinde sık yapılan istatistiksel/metodolojik hatalar
Oturum Başkanları: Ahmet Temizhan, Akın İzgi
16:15 ~ 16:30
Örnek-1
Konuşmacı: Uğur Aksu
16:30 ~ 16:45
Örnek-1
Konuşmacı: Kıvanç Yalın
16:45 ~ 17:00
Örnek-1
Konuşmacı: Ceren Tokgöz
17:00 ~ 17:15
Örnek-1
Konuşmacı: Nurşen Keleş
17:15 ~ 17:30
Akılcı ilaç kullanımı
Konuşmacı: Hüseyin Şenocak
29 Şubat 2020, Cumartesi
Oturum Başkanı Oturum Saati Oturum Adı Bildiri Numarası Oturum Başlığı Yazar
Bekir Sami Uyanık 09:30 ~ 10:10 Sözlü Bildiri Oturumu 5 SS-22 Paroksismal Atriyal Fibrilasyonda Vasküler Endoteliyal Growh Faktör A Düzeyinin Değerlendirilmesi Fatih Güngören, Mustafa Begenç Taşcanov, Feyzullah Beşli
SS-23 Evaluation of Subtle Left Ventricular Systolic Dysfunction by Longitudinal Systolic Strain in Patients with Human Immunodeficiency Virus Şükrü Çetin, Alper Gündüz, Ayşe Şabablı Çeti̇n, Ahmet Gürdal, Mutlu Çağan Sümerkan, Süleyman Sezai Yıldız, Nuray Uzun, Kadriye Orta Kılıçkesmez
SS-24 ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Hastalarında Kontrast Madde Nefropatisi ile Fragmente QRS Kompleksi İlişkisi Ali Doğan
SS-25 Usefulness of HATCH score for contrast-induced acute kidney injury in patients with ST elevation myocardial infarction Ahmet Öz, Tufan Çınar, Burak Ayça, Turgut Karabağ
SS-26 Stemi Hastalarında TIMI Risk İndeks İle Konjestif Kalp Yetmezliği Gelişimi Arasındaki İlişkinin Araştırılması Kamuran Kalkan, Ali Fuat Korkmaz
 
M. Kadri Akboğa 10:10 ~ 11:00 Sözlü Bildiri Oturumu 6 SS-27 Koroner Yavaş Akım Gelişiminde CRP/Albümin Oranı Emrah Aksakal, Mustafa Öztürk
SS-28 Orta-yüksek rakımın atrial fonksiyonlara etkisinin deformasyon analizileri ile araştırılması Uğur Aksu
SS-29 Akut koroner sendrom hastalarında başvuru sırasındaki ortalama trombosit hacmi lenfosit oranı 1-yıllık tüm nedenlere bağlı ölümü öngördürebilir Kurtuluş Karaüzüm, İrem Karaüzüm
SS-30 ST-segment Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Sonrası Kısa Dönem İstenmeyen Kardiayovasküler Olayların Değerlendirilmesi; Ordinal Sonlanımlara karşı İkili Sonlanımlar Flora Özkalayci
SS-31 The Analysis Of Type, Localization And Clinical Consequences Of Cardiac Masses Mustafa Yenerçağ, Metin Çoksevim
SS-32 The Correlation Between Six Minute Walking Test Distance And Noninvasive Cardiac Output Measurements Before And After Cardiac Resynchronization Therapy Optimization Metin Çoksevim, Mustafa Yenerçağ
 
Bernas Altıntaş 14:00 ~ 14:40 Sözlü Bildiri Oturumu 7 SS-33 Fragmente QRS ile koroner kompleksite arasında ki ilişkinin gösterilmesi Oktay Gülcü
SS-34 Monosit/ HDL oranının kalsifik aort darlığı ile olan ilişkisi Oğuzhan Birdal, Gökhan Ceyhun
SS-35 Kan Sayımı Parametreleri ile Fontaine Evreleri Arasındaki İlişki Bilge Duran Karaduman
SS-36 Fragmente QRS ile koroner kompleksite arasında ki ilişkinin gösterilmesi Oktay Gülcü
SS-37 Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Uygulanan Hastalarda Aortik Strain Parametrelerinin Değerlendirilmesi Mehmet Hakan Taşolar, Şıho Hidayet, Adil Bayramoğlu, Jülide Akaycan, Mehmet Cansel, Necip Ermiş, Yücel Karaca, Yakup Yiğit, Hasan Pekdemir
 
Hakkı Şimşek 14:40 ~ 15:20 Sözlü Bildiri Oturumu 8

SS-38

Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Aort Darlığı Hastalarında Transkatater Aortik Valv İmplantasyonunun Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Dört Boyutlu Strain Ekokardiyografi ile İncelenmesi Jülide Akaycan, Şıho Hidayet, Hakan Taşolar, Adil Bayramoğlu, Yücel Karaca, Muhammed Erkam Cengil, Mehmet Cansel, Necip Ermiş, Hasan Pekdemir
SS-39 Single-centre study based on retrospective analysis of 6-year experience on acute pulmonary embolism Seda Tanyeri, Berhan Keskin, Aykun Hakgör, Ali Karagöz, Özgür Yaşar Akbal, Hacer Ceren Tokgöz, Cem Dogan, Zubeyde Bayram, Nihal Ozdemir, Cihangir Kaymaz
SS-40 Güncel Hemodinamik Tanımların Genel Pulmoner Hipertansiyon ve Pre-kapiller Pulmoner Hipertansiyon Sıklığı Üzerine Önceki Kriterlere Kıyasla Etkisi Aykun Hakgör, Seda Tanyeri, Berhan Keskin, Özgür Yaşar Akbal, Ali Karagöz, Ceren Tokgöz Demircan, Cem Doğan, Rezzan Deniz Acar, Zübeyde Bayram, İbrahim Halil Tanboğa, Nihal Özdemir, Cihangir Kaymaz
SS-41 CHA2DS2-VASc skorunun primer perkutan girişim uygulanan ST segment yükselmeli miyokart infarktüslü hastalarda hastane içi iskemik inmeyi öngödürücülüğü Barış Şimşek, Veysel Ozan Tanık
SS-42 Stabil Anjina Pektorisli Hastalarda CRP/Albümin Oranının Tanısal Değerinin Diğer İnflamatuvar Parametreler ile Karşılaştırılması Zülkif Tanrıverdi, Fatih Güngören, Mustafa Beğenç Taşcanov, Feyzullah Beşli, İbrahim Halil Altıparmak
SS-43 Akut Dekompanze Kalp Yetmezliği Hastalarında PRECISE-DAPT Skorunun Mortaliteyi Öngörmedeki Değeri Mevlüt Demir
Copyright © TKD Klinik Çalışmalar Uygulama ve Eğitim Proje Grubu Toplantısı. Tüm Hakları Saklıdır.