BİLİMSEL PROGRAM
08:30 ~ 08:40
Açılış  
08:40 ~ 08:50
Açılış: TKD Klinik Çalışmalar Proje Grubu
 
08:50 ~ 09:00
KAHVE MOLASI  
Yöntem üzerine konuşma: Gözlemsel çalışmalardan randomize denemelere
Oturum Başkanı: Ömer Kozan, Mehmet Özkan
09:00 ~ 09:15
Gözlemsel çalışmalar (olgu kontrol, kesitsel, kohort) Konuşmacı: Selim topcu
09:15 ~ 09:30
Randomize klinik denemeler: Karşılaştırmalı ilaç/cihaz/girişim etkinliği
Konuşmacı: Hamdi Akan
09:30 ~ 09:40
Non-inferiorite : Nasıl yorumlanmalı?
Konuşmacı: Uğur Önseltürk
09:40 ~ 09:50
Randomize kayıt çalışmaları ve pragmatik klinik denemeler
Konuşmacı: Uğur Önseltürk
09:50 ~ 10:00
Körlük ve randomizasyon
Konuşmacı: Meral Kayıkçıoğlu
10:00 ~ 10:10
Örneklem hacmi ve güç
Konuşmacı: Göksel Çinier
10:10 ~ 10:20
Yeni çalışma dizaynları : Grup sequential tasarımdan adaptif tasarıma
Konuşmacı: Hamdi Akan
10:20 ~ 10:30
CEC ve DSMB komiteleri : Nasıl çalışır? Nasıl çalışmalı?
Konuşmacı: Harun Kundi
10:30 ~ 10:45
KAHVE MOLASI  
10:45 ~ 11:15
Büyük çalışmalar büyüteç altında
Oturum Başkanları: Tankut Akay, Mehmet Ali Özatik, Sami Özgül
Panelistler: Adil Polat, Kürşat Bozkurt, Ruchan Akar, Şahin Şenay, Mehmet Ertürk, Talat Keleş
Konuşmacı: Emrah Oğuz
Klinik araştırmalarda zorluklar ve çözümler
Oturum Başkanları: Muzaffer Değertekin, Ertuğrul Okuyan
11:15 ~ 11:25
Hangi analiz yöntemi: ITT?, mITT, PP?, IV?
Konuşmacı: Çağlar Emre Çağlayan
11:25 ~ 11:35
Sonlanım noktaları nasıl belirlenmeli?
Konuşmacı: Vecih Oduncu
11:35 ~ 11:45
Sonlanım noktaları nasıl yorumlanmalı?
Konuşmacı: Ali Karagöz
11:45 ~ 11:55
Ara analizler ve çalışmayı erken durdurma
Konuşmacı: Sabahattin Gündüz
11:55 ~ 12:05
Multiplicity problemi: Bonferroniden hiyerarşik testlere
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
12:05 ~ 12:15
Regression to the mean, plasebo etkisi ve SHAM kontrollü çalışmalar
Konuşmacı: Taylan Akgün
12:15 ~ 12:25
Subgrup analizleri ve tedavi etkisinde heterojenite
Konuşmacı: ibrahim Halil Tanboğa
12:25 ~ 12:35
Randomize denemelerde co-variate adjustment?
Konuşmacı: Vecih Oduncu
12:35 ~ 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ  
13:30 ~ 14:00
Büyük çalışmalar büyüteç altında
Oturum Başkanları: Ertan Ural, Aylin Yıldırır
Panelistler: Ahmet göktuğ Ertem, Ahmet Kaya, Ender Örnek, Beras Altuntaş, Mehmet Ballı
Konuşmacı: Can Yücel Karabay
14:15 ~ 14:30
Precision medicine
Oturum Başkanları: Lale Tokgözoğlu, Zeki Öngen
Konuşmacı: Cihangir Kaymaz
14:00 ~ 14:15
Büyük veri, yapay zeka ve makine öğrenmesi
Konuşmacı: Ahmet İlker Tekkeşin
14:30 ~ 14:45
Maliyet etkinlik analizi
Konuşmacı: Yücel Balbay
Klinik araştırmalarda karşılanmayı bekleyen ihtiyaç: Farklı bakış açılarını önceliklerde buluşturma
Oturum Başkanları: Cevat kırma, Vedat Aytekin
14:45 ~ 15:00
Klinisyen gözüyle
Konuşmacı: Mehmet Birhan Yılmaz
15:00 ~ 15:15
Endüstri gözüyle
Konuşmacı: PFIZER- logo
15:15 ~ 15:30
Düzenleyici otorite gözü ile
Konuşmacı: TITCK - logo
15:30 ~ 15:40
KAHVE MOLASI  
15:40 ~ 16:30
Büyük çalışmalar büyüteç altında
Oturum Başkanları: Dursun Aras, Bülent görenek
Panelistler: Erkan Baysal, Mustafa Yılmaz, Özcan Özeke, Mehmet Ballı, Alper Kepez
Konuşmacı: Taylan Akgün
Meta-analiz : Anlama ve yorumlama
Oturum Başkanları: Saide aytekin, Yüksel Altuntaş
16:10 ~ 16:25
Geleneksel meta-analizler
Konuşmacı: Güliz Erdem
16:25 ~ 16:40
Network meta-analizler
Konuşmacı: Can Yücel Karabay
Bilimsel makale serüveni
Oturum Başkanları: Mustafa Sağlam, Ayça Boyacı
16:40 ~ 16:55
Bilimsel makale nasıl yazılır : Data toplamadan dergiye göndermeye kadar
Konuşmacı: Barış Güngör
16:55 ~ 17:25
Editör nasıl kabul eder veya nasıl ret eder
Konuşmacı: Bilgin Timuralp
17:25 ~ 18:00
Büyük çalışmalar büyüteç altında
Oturum Başkanları: Mustafa Tuncer, Mehmet Akbulut
Panelistler: Tayyar Gökdeniz, Ümit Giray, Erdem Türkyılmaz, Güliz Erdem, Erkan Baysal
Konuşmacı: Uğur Canpolat
OTURUM
Temel istatistik: A'dan Z'ye Oturum Başkanları: Dilek Ural, Engin Bozkurt
08:00 ~ 08:15
Temel istatistik ve kavramlar: İstatistik, örneklem, parametre, değişken
Konuşmacı: Cem Barçın
08:15 ~ 08:30
Tahmin, hipotez testleri ve prediksiyon
Konuşmacı: Cem Barçın
08:30 ~ 08:40
Klinik önem veya istatiksel önem
Konuşmacı: Semi Öztürk
08:40 ~ 08:50
Replikasyon krizi, p değeri ve p-hacking
Konuşmacı: Okay Abacı
08:50 ~ 09:00
Tanısal test ölçütleri: Sensitivite, spesifite ve ROC analizi
Konuşmacı: Mustafa Kılıçkap
09:00 ~ 09:10
Dikotomizasyon ve responder analizi: Bir data katliamı!
Konuşmacı: Bernas Altuntaş
09:10 ~ 09:20
Klasifikasyon, prediksiyon ve optimal karar verme
 
09:20 ~ 09:30
KAHVE MOLASI  
09:30 ~ 10:00
Büyük çalışmalar büyüteç altında
Oturum Başkanları: Yüksel Çavuşoğlu, Bahri Akdeniz
Panelistler: Omaç Tüfekçioğlu, Umut Kocabaş, Hüseyin Ayhan , Uğur Önseltürk, Emre Çağlayan
Konuşmacı: Birhan Yılmaz
OTURUM
Biyoistatistikçi prespektifi: Ölçüm hatalarından tahmin modellerine
Oturum Başkanları: Ahmet Dirican, Sıddık Keskin
10:00 ~ 10:30
Klinik çalışmalarda ölçüm hataları
Konuşmacı: Maa0rten van Smeden
10:30 ~ 11:00
Klinik tahmin modelleri
Konuşmacı: Ben Van Calster
11:00 ~ 11:10
KAHVE MOLASI  
11:10 ~ 11:40
Büyük çalışmalar büyüteç altında
Konuşmacı: Acil Derneği
OTURUM
Bayesian istatistik
Oturum Başkanları: Nural Bekaroğlu, Bülent Mutlu
11:40 ~ 12:10
Örneklerle klinik çalışmaların bayesian analizi
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
12:10 ~ 13:00
ÖĞLE YEMEĞİ  
OTURUM
A'dan Z'ye regresyon modelleme
Oturum Başkanları: Ahmet Dirican, Sıddık Keskin
13:00 ~ 13:20
Regresyon modelleme stratejileri: Lineer modelden Cox'a - değişken seçimi, model oluşturma ve analiz
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
13:20 ~ 13:35
Sağkalım analizleri - genel yaklaşım
Konuşmacı: Kamber Kaşalı
13:35 ~ 13:45
Sağkalım analizleri - özel konular: Tekrarlayan olaylar ve yarışan riskler
Konuşmacı: Ali Karagöz
13:45 ~ 13:55
Sağkalım analizleri - özel konular: Hazard oranı ve Ötesi
 
13:55 ~ 14:05
KAHVE MOLASI  
14:05 ~ 14:35
Büyük çalışmalar büyüteç altında
Konuşmacı: Biyoistatistik Grubu
OTURUM
Biyoistatistik: Zorlu ve özel analizler
Oturum Başkanları: Serdar Sevimli, Nihal özdemir
14:35 ~ 14:50
Propensity skor yöntemleri: Avantaj ve dezavantajları
Konuşmacı: Mustafa Kılıçkap
14:50 ~ 15:05
Longitudinal/tekrarlayan ölçümlerde analizler ve yorumlama
Konuşmacı: Yavuz Karabağ
15:05 ~ 15:20
Uyum analizleri: Nasıl yapılmalı ve nasıl yorumlanmalı?
Konuşmacı: Hakan taşolar
15:20 ~ 15:35
Missing data: İhmal mi edelim? İmpute mi edelim?
Konuşmacı: Selim Topcu
15:35 ~ 15:45
KAHVE MOLASI  
15:45 ~ 16:15
Büyük çalışmalar büyüteç altında
Oturum Başkanları: Göksel Çinier, Özlem Yıldırımtürk
Panelistler: Hazar Harbalioğlu, Mustafa Yenerçağ, Fatih Kahraman,Hüseyin Durak, Ümit Yaşar Sinan
Konuşmacı: Erhan Tenekecioğlu
OTURUM
Örnekler eşliğinde sık yapılan istatistiksel/metodolojik hatalar
Konuşmacı: Ahmet Temizhan, Akın izgi
16:15 ~ 16:30
Örnek-1
Konuşmacı: Uğur Aksu
16:30 ~ 16:45
Örnek-1
Konuşmacı: Feyzullah beşli
16:45 ~ 17:00
Örnek-1
Konuşmacı: Ceren Tokgöz
17:00 ~ 17:15
Örnek-1
Konuşmacı: Emre Aslanger
17:15 ~ 17:30
Akılcı ilaç kullanımı
Konuşmacı: Hüseyin Şenocak
Copyright © TKD Klinik Çalışmalar Uygulama ve Eğitim Proje Grubu Toplantısı. Tüm Hakları Saklıdır.