KURULLAR

Türk Kardiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan Mustafa Kemal Erol
Başkan Yardımcısı Muzaffer Değertekin
Genel Sekreter Cevat Kırma
Genel Sekreter Yardımcısı Sami Özgül
Sayman Ertuğrul Okuyan
Üye Bülent Görenek
Üye Bülent Mutlu
Üye Asiye Ayça Boyacı

Klinik Çalışmalar Uygulama ve Eğitim Proje Grubu
Yönetim Kurulu

Başkan İbrahim Halil Tanboğa
Y.K. Temsilcisi Muzaffer Değertekin
Y.K. Temsilcisi Cevat Kırma
Üye Arzu Kalaycı Karabay
Üye Vecih Oduncu
Üye Selim Topcu
Üye Bernas Altıntaş
Üye Ahmet Kaya
Üye Soner Çankaya
Üye Ali Karagöz
Üye Yavuz Karabağ
Üye Erkan Baysal
Üye Çağlar Emre Çağlıyan
Üye Uğur Önsel Türk
Üye Güliz Erdem
Üye Mehmet Ballı
Copyright © TKD Klinik Çalışmalar Uygulama ve Eğitim Proje Grubu Toplantısı. Tüm Hakları Saklıdır.