BİLİMSEL KOMİTE

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu
Başkan Mustafa Kemal Erol
Gelecek Başkan Vedat Aytekin
Başkan Yardımcısı Muzaffer Değertekin
Genel Sekreter Cevat Kırma
Genel Sekreter Yardımcısı Sami Özgül
Sayman Ertuğrul Okuyan
Üye Bülent Görenek
Üye Bülent Mutlu
Üye Asiye Ayça Boyacı
 
Klinik Çalışmalar Uygulama ve Eğitim Proje Grubu Yönetim Kurulu
Başkan İbrahim Halil Tanboğa
Y.K. Temsilcisi Muzaffer Değertekin
Y.K. Temsilcisi Cevat Kırma
Üye Arzu Kalaycı Karabay
Üye Vecih Oduncu
Üye  Selim Topcu
Üye Bernas Altıntaş
Üye Ahmet Kaya
Üye Soner Çankaya
Üye Ali Karagöz
Üye Yavuz Karabağ
Üye  Erkan Baysal
Üye Çağlar Emre Çağlıyan
Üye Uğur Önsel Türk
Üye Güliz Erdem
Üye Mehmet Ballı